Wymogi dla serwisów

Od serwisów internetowych organów państwowych wymaga się przestrzegania wymogów, które regulowane są przez odpowiednie dokumenty. Jednym z nich jest “Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych” stworzona w oparciu o międzynarodowy standard WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Wytyczne zawarte w umowie powinny spełniać serwisy internetowe należące do sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne, a także osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym m.in. finansowane ze środków publicznych. 

Standard WCAG – jakie wymogi powinny spełniać serwisy internetowe? 

Według standardu WCAG, serwisy internetowe powinny realizować cztery kluczowe założenia. 

Postrzegalność
(perceivable)

Treść strony internetowej musi być zaprezentowana w taki sposób, aby była możliwa i łatwa w odbiorze dla każdego użytkownika – również niepełnosprawnego. Dobrą praktyką jest stosowanie możliwości zwiększenia czcionki, ustawienia wysokiego kontrastu, a w przypadku zdjęć uzupełnianie atrybutu ALT, który w postaci tekstu opisuje zawartość obrazków. 

Funkcjonalność
(operable)

Elementy interfejsu serwisu lub aplikacji powinny być funkcjonalne dla osób korzystających z nich w różny sposób. Przykładowo, osoby z ograniczeniami ruchowymi powinny mieć możliwość korzystania z serwisu za pomocą klawiatury w tak samo funkcjonalny sposób, jak użytkownicy posługujący się myszką komputerową lub gładzikiem. 

Przejrzystość
(understandable)

Serwisy internetowe powinny być zrozumiałe dla odbiorcy. Przykładowo, podanie języka witryny umożliwia czytnikowi ekranu poprawne odczytanie strony internetowej. 

Solidność
(robust)

Strony internetowe i aplikacje powinny być tworzone za pomocą ogólnie stosowanych standardów i technologii tak, aby funkcjonowały długotrwale i poprawnie działały na różnych rodzajach urządzeń.

Powyższe zalecenia sprawiają, że strony internetowe powinny projektowane w sposób przewidywalny dla użytkownika i wdrażane za pomocą ogólnodostępnych, szeroko stosowanych standardów. Ważna jest również odpowiednia optymalizacja, na którą wpływa zarówno odpowiednia budowa serwisu, jak i treści. Dzięki temu zawartość staje się dostępna dla użytkownika – może ją znaleźć wpisując naturalne zapytanie w wyszukiwarce internetowej i komfortowo odczytać dzięki odpowiedniemu układowi, optymalnej szybkości wczytywania się strony i dodatkowym funkcjom poprawiającym czytelność (zmiana rozmiaru czcionki, wysoki kontrast, atrybuty ALT).

Czy polskie strony administracji publicznej spełniają wymogi WCAG?