Co to za akcja?

#WebAuditChallenge to akcja, w którą chcemy zaangażować specjalistów z dziedzin pozycjonowania i optymalizacji, projektowania UI/UX, grafiki, programowania i bezpieczeństwa w sieci. Zadanie polega na wybraniu dowolnej strony administracji publicznej lub instytucji pożytku publicznego i przeprowadzeniu krótkiego audytu pod kątem poprawności budowy.

Cel akcji

Celem akcji jest szerzenie świadomości dotyczącej dobrych praktyk projektowania, pozycjonowania i optymalizacji stron internetowych tak, aby były przyjazne w odbiorze dla użytkowników. Szybki i łatwy dostęp do informacji na stronach rządowych wpływa na wygodę życia każdego z nas. Jest też szczególnie ważny dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcjami wzroku, słuchu, a także osób starszych.

Wierzymy, że przez wskazanie elementów, które trzeba poprawić, polskie strony internetowe administracji publicznej będą lepsze i bardziej dostępne dla wszystkich obywateli.